• DE
 • EN
 • GE
 • ASB 90-იან წლებში

  არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდმა საქართველოში ჰუმანიტარული საქმიანობა დაიწყო 1992 წლიდან, როდესაც ქვეყანა ეთნიკურ და ეროვნებათაშორის მტკივნეულ კონფლიქტებში იყო ჩართული. მძიმე პერიოდში მყოფი ქვეყნის მხარდასაჭერად გერმანიიდან ავტოკოლონების საშუალებით შემოვიდა გადაუდებელი დახმარება, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც. 1997 წელს, როდესაც საქართველომ პოსტ-საომარი მდგომარეობიდან სტაბილურობის ფაზაზე გადასვლა დაიწყო, ორგანიზაციამ ჰუმანიტარული საქმიანობა დაასრულა, თუმცა შეინარჩუნა პირადი კავშირები და დადებითი რეპუტაცია საზოგადოებაში.
  ჩვენ დავეხმარეთ
  34000
  ადამიანს
  ბიუჯეტი
  7552859.84
  ჩვენ მივაწოდეთ
  ფქვილი
  3500 ტ
  შაქარი
  351.7 ტ
  ზეთი
  180 ტ
  ლობიო
  70 ტ

  საქართველოში დაბრუნება

  იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახმარებლად
  ბოლო ათწლეულებში რამდენიმე შეიარაღებული კონფლიქტის გამო ასიათასობით ადამიანი დარჩა საცხოვრებლის გარეშე. მათი ეკონომიკური მდგომარეობა კი გადაუდებელ ჩარევას საჭიროებდა. შესაბამისად, 2010 წელს საქართველოში დაბრუნებისთანავე ორგანიზაციამ მთელი ძალისხმევა მიმართა იძულებით გადაადგილებული პირების დასახმარებლად. ASB-ის მხარდაჭერა მოიცავდა სოციალური მეწარმეობის, როგორც დასაქმებისა და თვით-დასაქმების ინსტრუმენტის ხელშეწყობას და სხვადასხვა ტრენინგებს პიროვნული უნარ-ჩვევების განსავითარებლად.
  DRR
  დევნილთა დასახლება
  50.00
  დევნილთა რაოდენობა
  645.00
  ბიუჯეტი
  158244.00
  • აჭარა
  • სამცხე ჯავახეთი
  • თბილისი
  • სამეგრელო
  IDPS
  სოციალური საწარმო
  9.00
  ბენეფიციარი
  95.00
  ბიუჯეტი
  380527.00
  • ქვემო ქართლი
  • სამეგრელო
  ZIVIK
  ბენეფიციარი
  220.00
  *
  * 36 აფხაზეთიდან
  ტრენინგები და შეხვედრები
  12.00
  ბიუჯეტი
  28667.07
  • სამეგრელო
  აფხაზეთი აჭარა გურია იმერეთი კახეთი ქვემო ქართლი მცხეთამთიანეთი რაჭა-ლეჩხუმი& ქვემო სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი შიდაქართლი სამეგრელო-ზემოსვანეთი

  კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით

  DiDRR პროგრამით ASB საქართველო მიზნად ისახავს მოამზადოს ქართული საზოგადოება, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ბუნებრივი კატასტროფების დროს თავდაცვისთვის. მოეწყო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანია: #ჩვენმზადვართ, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა კატასტროფასთან დაკავშირებული საკითხებზე ინფორმაცია გავრცელდა თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებით, როგორიცაა სატელეფონო თამაშები, ვიდეო ისტორიები, გრაფიკული ბანერები და სხვა. გარდა ამისა, შესაბამის სამთავრობო პარტნიორებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთდა საწვრთნელ ევაკუაციებს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში - საბავშვო ბაღებში, დღის ცენტრებსა თუ სახელმწიფო უნივერისტეტებში, ბუნებრივი კატასტროფების დროს ადეკვატური რეაგირების გავარჯიშების მიზნით.
  255
  ტრენინგი
  საბავშვო ბაღი
  678
  უნივერსიტეტი
  6
  შშმპ ორგანიზაცია
  13
  იგპ
  645
  24514
  გადამზადებული ადამიანების რაოდენობა
  მედია კამპანიის საშუალებით დაფარული ადამიანების რაოდენობა
  744801 ადამიანი
  ბიუჯეტი
  1186092
  ბათუმი ოზურგეთი ქუთაისი პანკისი თელავი სიღნაღი ბოლნისი ბორჯომი ადიგენი გორი თბილისი ზუგდიდი Kutaisi EDEC Rehabilitation center Naio National assistance foundation Sakhli Sazgvrebis Gareshe (House without Borders) Sakvirao Skola (Week-end School) Mejuda 2015 Liakhveli Ostatebi Ergnetis Rdzis Produktebi (Ergneti Milk Products) Berbukis Sabavshvo Bagi (Berbuki Kindergarten) Welfare and Development center Kvemo Kartli Inter-Ethnic Union Women's Initiatives Woman and the World Georgian Mental Health Coalition Anika Coalition REA Nergebi Oda New Light Enguri Medina Matsne Tanadgoma Gza Agmavlobisken Tanadgoma Georgian Public Interests Defense Association Alter ego Qedeli Taobata Kera Together for Real Changes Coalition homecare in Georgia Step Forward

  მხარს ვუჭერთ

  სოციალურ მეწარმეობას
  ASB საქართველოს საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა სოციალური სერვისების გაუმჯობესება სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით. აღნიშნული მეთოდოლოგიის გამოყენება ხელს უწყობს სოციალურად მაღალი რისკის მქონე ჯგუფებისთვის სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა ერთ-ერთი საკვანძო პრობლემაა, სოციალური მეწარმეობის კონცეფცია ადამიანებს დასაქმების შესაძლებლობას აძლევს და უფრო მეტიც - ქმნის სამუშაო ადგილებს საზოგადოების დაუცველი ფენებისთვის. ASB უზრუნველყოფს, რომ პროქტის ფარგლებში შექმნილი სოციალური საწარმოები პასუხობდნენ სამიზნე რეგიონის საჭიროებებს. შესაბამისად, ტრენინგების, აგრეთვე კერძო და საჯარო სექტორებს შორის სოციალური პარტნიორობის პრინციპების პოპულარიზაციის გზით, ASB საქართველოს წვლილი შეაქვს სოციალური სერვისების გაუმჯობესების კონცეფციის მდგრად განვითარებაში.
  51
  მოქმედი სოციალური საწარმო
  402
  დასაქმებულთა რაოდენობა
  2685
  სოციალური სერვისების მიმღებთა რაოდენობა
  2972897
  ბიუჯეტი

  საქართველოს სამარიტელთა კავშირი (სსკ) ASB საქართველოს მჭიდრო პარტნიორი ორგანიზაციაა, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული 90-იანი წლების ჰუმანიტარული დახმარების პროექტებში. სსკ და ASB-ის ზაარბრიუკენის ფილიალი  ხელმძღვანელობდნენ  გერმანიიდან საქართველოში საკვები პროდუქტებითა და ტანსაცმლით დახმარების მოწოდებას. იქიდან გამომდინარე, რომ სსკ-ს საქმიანობა სრულიად ეფუძნებოდა მოხალისეობას, საჭირო რესურსების სიმწირის  გამო 1997 წელს ორგანიზაციას მოღვაწეობის შეწყვეტა მოუწია.
  2010 წელს, როდესაც ASB-მ ოფისი გახსნა საქართველოში, სსკ-მ განაახლა საქმიანობა და რამდენიმე პროექტი წამოიწყო.
  დღესდღეობით, სსკ ერთ-ერთი ექსპერტი ორგანიზაციაა პირველადი დახმარებისა და ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირების თემატიკაზე ტრენინგების მიმართულებით.

  მომსახურებები ხანდაზმული პირებისთვის
  შინმოვლა მოხუცებისთვის
  3
  ქალაქში
  დასაქმებულთა რაოდენობა
  15
  ადამიანი
  ბენეფიციარი
  300
  მოხუცი
  მომსახურებები ბავშვებისთვის
  სერვისების რაოდენობა
  8
  გაწეული
  1500
  ბავშვისთვის
  პირველადი დახმარება და DRR
  პირველადი დახმარების ტრენინგი
  37
  ჩატარდა
  2637
  ადამიანისთვის

  In Short

  1992
  1998
  2010
  2018
  ASB შემოვიდა საქართველოში და დაიწყო მუშაობა ჰუმანიტარული მისიით
  საქართველოში სიტუაციის დასტაბილურების შემდეგ ASB-მ გაიწვია თავისი წარმომადგენლობა საქართველოდან
  ASB დაბრუნდა საქართველოში

  2010 წელს ASB დაბრუნდა საქართველში ამჯერად უკვე იმ აქტივობების განსახორციელებლად, რომელიც გაზრდიდა კატასტროფის რისკების შემცირების საშუალებას. სოციალური სერვისების განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება და საქართველოს სამარიტელთა ასოციაციის გაძლიერება მის მთავარ ამოცანებად იქცა.

  29667
  გაგზავნილი ელექტრონული წერილი
  19
  განხორციელებული პროექტი
  306507 კმ
  დაფარული მანძილი
  15360
  ნამუშევარი საათი
  11713
  Facebook მეგობარი

  დონორები